Wiki sức khỏe đời sống

Showing all posts tagged benh-xa-hoi:

Bệnh xã hội tác động không tốt tới thể lực và khả năng sinh sản và là mối nguy hại đối với toàn xã hội. Vậy xét nghiệm chữa bệnh xã hội ở đâu tốt nhất? BỆNH XÃ HỘI LÀ GÌ? – Bệnh xã hội là các bệnh lý có hại, có khi lan nhiễm mau chóng chủ yếu thông q...